ไลบีเรีย: สถานทูตสหรัฐฯ มอนโรเวียช่วยเตรียมเยาวชน 155 คนสู่ตลาดงาน

ไลบีเรีย: สถานทูตสหรัฐฯ มอนโรเวียช่วยเตรียมเยาวชน 155 คนสู่ตลาดงาน

 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำเมือง Monrovia ผ่าน Agency for International Development (USAID) และร่วมมือกับกระทรวงเยาวชนและกีฬา มอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชน 155 คนเมื่อวันที่ 29 กันยายน เยาวชนเสร็จสิ้นการทำงานพร้อมตอนนี้และเป็นเจ้านายของคุณเอง การฝึกอบรมที่จัดโดยกิจกรรม Youth Advance ของ USAID การฝึกอบรมทำให้ผู้รับผลประโยชน์มีทักษะพื้นฐานที่พวกเขาต้องการเพื่อพร้อมสำหรับตลาดงาน รวมถึงการสื่อสารในที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้ง การจัดการเวลา การดูแลลูกค้า การทำแผนที่โอกาสทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจ เยาวชนยังได้รับการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจ้างงาน และโปรแกรมการรับรองได้นำเสนอผู้ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมจำนวนมากที่ได้งานทำหรือเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนของพวกเขาแล้ว 

Rory Donohoe รองผู้อำนวยการ

ภารกิจ USAID ไลบีเรีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงเยาวชนและกีฬา และตัวแทนภาคเอกชนมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชน 155 คนที่เข้าร่วมการฝึก Donohoe แสดงความยินดีกับเยาวชนที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับจากกิจกรรม Youth Advance ซึ่งเขายกย่องว่าเป็น “การลงทุนที่สำคัญในการเพิ่มชีวิตความเป็นอยู่และการจ้างงานของเยาวชน” 

โครงการ USAID Youth Advance ซึ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2564 จะดำเนินไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2569 และทำงานเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและสังคมของเยาวชนไลบีเรียในสามมณฑล ได้แก่ มอนต์เซอร์ราโด โลฟา และกรองด์บาสซา กิจกรรมนี้จะช่วยให้เยาวชน 21,000 คนมีทักษะทางเทคนิค โอกาสในการเรียนรู้จากการทำงาน การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนด้านทรัพยากรเพื่อรับประกันการจ้างงานที่มีรายได้ผ่านงานที่จ่ายค่าจ้างหรือโดยการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดเล็ก  

โครงการ Youth Advance ร่วมมือกับองค์กรที่ให้บริการเยาวชน สถาบันฝึกอบรมและอาชีวศึกษาด้านเทคนิค และจะร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยเพื่อให้เยาวชนเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ นอกจากนี้ โปรแกรมจะให้ผู้รับผลประโยชน์ได้รับประสบการณ์จริงโดยการจับคู่กับธุรกิจเพื่อการเรียนรู้จากการทำงาน การฝึกงาน และการฝึกสอน

ในนามของฯพณฯ ดร.จอร์จ มานเนห์ เวอาห์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย รัฐบาล และประชาชนชาวไลบีเรีย เอกอัครราชทูตเคมายาห์ใช้การประชุมคณะกรรมาธิการการสร้างสันติภาพเพื่อขอบคุณคณะกรรมาธิการการสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติ กองทุนการสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติ และพันธมิตรที่ดำเนินการต่อไป จัดหาเงินทุนที่จำเป็นสำหรับลำดับความสำคัญในการสร้างสันติภาพที่สำคัญในไลบีเรีย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตเคมา

ยาห์ยังได้กล่าวขอบคุณฯพณฯ Olof Skoog เอกอัครราชทูตสวีเดน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติ (Liberia Configuration) เป็นเวลาห้า (5) ปี สำหรับการทำงานอันทรงคุณค่าแก่ไลบีเรียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เอกอัครราชทูต Skoog เข้ารับตำแหน่งใหม่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำสหประชาชาติ จากนั้น เอกอัครราชทูตเคมายาห์ได้ต้อนรับผู้สืบทอดตำแหน่งของเอกอัครราชทูตสกูก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตแอนนา-คาริน เอเนสตรอม ซึ่งขณะนี้รับบทบาทเป็นประธานคณะกรรมาธิการการสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติในไลบีเรียในฐานะผู้แทนถาวรสวีเดนประจำสหประชาชาติ 

เอกอัครราชทูตเคมายาห์กล่าวว่าไลบีเรียรู้สึกขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในภูมิภาคเศรษฐกิจชุมชนแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) รวมถึงการมีส่วนร่วมที่สดใสระหว่างสำนักงานสหประชาชาติสำหรับแอฟริกาตะวันตกและ Sahel (UNOWAS) และคณะกรรมาธิการการสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติ เขาแสดงความหวังว่าความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่เกี่ยวข้องและกลุ่มภูมิภาค จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่จับต้องได้สำหรับความท้าทายในการสร้างสันติภาพในแอฟริกาตะวันตกและ Sahel

เอกอัครราชทูตไลบีเรียประจำสหประชาชาติสนับสนุนให้สหประชาชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างประเทศทั้งหมดพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของโลกมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากขึ้น และให้คำมั่นสัญญาของไลบีเรียในการเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีความหมาย 

credit : shackerblog.com
coachfactoryoutlete.net
fairtidecharters.com
protectionshoppe.com
coachfactoryoutletbbx.net
nofarclub.com
brushandpalette.net
discountguccihandbag.com
coachofactoryutletdtt.net
adnanpolatistifa.com
auctionmoola.com
lowfareonline.net
museumtientalay.com